··· Украинские песни ···

Гиля-гиля

Українська народна пісня
Гиля-гиля, сиві гуси,
Не колотіть води,
Посватали дівчиноньку
Плаче козак молодий!
Не плач, не плач, козаченьку,
Не плач, серце, не журись,
Як я сяду на посагу
Прийди, серце, подивись.
Ой, не стану, дівчинонько,
На твій посад дивитись.
Краще піду в синє море,
В бистру річку топитись.
Не топися, козаченьку,
Не топися молодий.
Кажуть люди, й сама знаю,
Що ти мене не любив.


Прислать аудио

Имя или e-mail

Описание файла

Файл MP3


Adelavida Link